מוצרים וחבילות

  • 50
  • חבילת סיפ טראנק
   ש"ח לחודש
   • 40 דקות
   • סיפ טראנק ללא הגבלת ערוצים
   • שני מספרים לשיחות יוצאות (חיפים, dids)
   • ניוד מספרים (שמירת מספר קיים)
   • רישום ב-144
  • 300
  • חבילת סיפ טראנק
   ש"ח לחודש
   • 40 דקות
   • סיפ טראנק ללא הגבלת ערוצים
   • שני מספרים לשיחות יוצאות (חיפים, dids)
   • ניוד מספרים (שמירת מספר קיים)
   • רישום ב-144
  • 150
  • חבילת סיפ טראנק
   ש"ח לחודש
   • 40 דקות
   • סיפ טראנק ללא הגבלת ערוצים
   • שני מספרים לשיחות יוצאות (חיפים, dids)
   • ניוד מספרים (שמירת מספר קיים)
   • רישום ב-144